Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert – sprawozdanie finansowe za 2023r.

Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023.

Szczegóły poniżej.