Regulamin zjeżdżalni Średzkiego Parku Wodnego

Długość – 47 m

Stopień trudności – niski
Dolna granica wieku – 10 lat

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Parku Wodnego i obowiązują na niej przepisy Regulaminu
  ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.

 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem,
  tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.

 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać
  z wyjątkiem:

  dzieci do 8 roku życia

  osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk
  wysokości,

  osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego,
  neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia.

 5. Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
  dorosłych opiekunów.

 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność,
  zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca wkolejce itp.

 7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 8. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,

  kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.

 9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płyniewoda. Zjazd na
  sucho jest wzbroniony.

 10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
  bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i Parku Wodnego lub mogących
  spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej,
  zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

  rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,

   wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
  wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi itp.),
  wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na
  plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż
  ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są
  zabronione.
 12. Po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne.
 13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Parku
  Wodnego. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie
  stosować się do ich poleceń.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką
  odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 15. Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub
  przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 16. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą
  usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu Średzkiego Parku Wodnego.