Regulamin widowni Średzkiego Parku Wodnego

 1. Widownia jest integralną częścią obiektu i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Przebywanie na widowni jest równoznaczne z zapoznaniem się przez odwiedzającego i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu.
 3. Widownia czynna jest:
  podczas imprez odbywających się na terenie pływalni,
  w dni powszednie w godzinach 7.00 – 20.45
  w soboty w godzinach 7.30 – 20.45
  – w niedziele w godzinach 9.00 – 20.45
 4. Na terenie widowni może przebywać jednocześnie nie więcej niż osób.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na widowni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Wejście na widownię jest dozwolone tylko w obuwiu zastępczym.
 7. Na terenie widowni obowiązuje zakaz:
  wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
  wnoszenia i używania śródków odurzających,
  palenia papierosów,
  zachowywania się w sposób narażający siebie oraz innych użytkowników na niebezpieczeństwo,
  wprowadzania zwierząt,
  wchodzenia z widowni na płatną strefę pływalni,
  biegania.
  przechylania się przez barierki zabezpieczające i wchodzenia na nie,
  śmiecenia,
  wchodzenia do pomieszczenia spikera.
 8. Nadzór na przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy Średzkiego Parku Wodnego. Wszystkie osoby przebywające na widowni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 9. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
  odpowiedzialność ponosi odwiedzający.
 10. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Średzkiego Parku Wodnego.