Regulamin saunarium Średzkiego Parku Wodnego

 1. Saunarium jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy regulaminu
  obiektu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z saunarium dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia. Osoby do
  lat 18 mogą przebywać w saunarium wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Korzystanie z saunarium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika
  i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu.
 4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do strefy saun użytkownik potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 5. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
  z intensywnymi, zapalnymi lub podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami,
  z infekcjami septycznymi,
  z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
  z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
  z ostrą lub niewyleczoną gruźlicą,
  ze stanem zapalnym serca i/lub ostrymi stanami zawałowymi,
  z objawami dekompresji,
  z chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
  w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
  z ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego,
  z poważnymi zaburzeniami układu krążenia.
 6. Korzystania z saunarium zabrania się kobietom w czasie menstruacji i w okresie
  ciąży.
 7. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
  zdjąć biżuterię i inne przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
  zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  umyć całe ciało i dokładnie je wysuszyć,
  zdjąć obuwie basenowe,
  unikać spożywania obfitych posiłków na 2h przed seansem.
 8. Przed wejściem do sauny powinno się zdjąć strój kąpielowy, który pod wpływem
  wysokiej temperatury może wydzielać szkodliwe substancje. Z sauny można
  korzystać nago lub owinąć ciało bawełnianym ręcznikiem, prześcieradłem lub szlafrokiem.
 9. Z miejsc siedzących w saunie należy korzystać jedynie po uprzednim ich przykryciu (np. ręcznikiem kąpielowym) tak, aby żadna z części ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 10. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich np. ręcznikiem, płaszczem kąpielowym.
 11. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych kosmetyków do ciała przed
  korzystaniem z saun, leżaków i innych miejsc do siedzenia lub leżenia, a także przed korzystaniem z basenów.
 12. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy
  kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.
 13. W saunie obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 14. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie
  pracownicy saunarium. Wszyscy użytkownicy sauny zobowiązani są do
  bezwzględnego przestrzegania poleceń osób obsługi.
 15. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w saunarium nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom, ani być dla nich uciążliwe.
  Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.
 16. Osoby korzystające z saunarium czynią to na własną odpowiedzialność.
 17. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze
  strefy saun, a także z terenu Parku Wodnego.

Życzymy miłego pobytu.
Zarząd OSiR Środa Śląska.