Regulamin korzystania z karnetu

 
 1. Karnet wydaje się na czas określony 1 miesiąca (30 dni), 3 miesięcy (90 dni) lub 6 miesięcy (180 dni). Po tym czasie karnet traci ważność. Jeżeli karnet zostanie ponownie doładowany w przeciągu 14 dni, to środki pozostałe z poprzedniego okresu przechodzą na okres następny.
  Po przekroczeniu 14 dni środki przepadają.

 2. Za karnet jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 10 zł.
 3. Jednorazowo z Karnetu może skorzystać dowolna ilość osób do wyczerpania limitu określonego w Karnecie.
 4. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia. W weekendy i Święta opłata za 1 min. jest taka sama jak w dni powszednie.
 5. Wartość Karnetu nie podlega zamianie na gotówkę.
 6. Do Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie prowadzonych w ŚPW.
 7. Przemieszczanie się między strefami:
  a) W przypadku karnetu tylko na basen, klient może skorzystać z sauny przechodząc z hali basenowej do saun, wówczas jednak zostanie naliczona opłata określona w cenniku (0,35 zł za każdą rozpoczętą minutę). Czasu pobytu w saunie nie wlicza się do czasu pobytu na hali basenowej.

  b) W przypadku karnetu na sauny, klient może skorzystać z basenu przechodząc z saun do hali basenowej, wówczas jednak zostanie naliczona opłata określona w cenniku (0,20 zł za każdą rozpoczętą minutę). Czasu pobytu na basenie nie wlicza się do czasu pobytu w saunach.

 8. Aby uniknąć problemów z rozliczeniem, przemieszczając się między strefami należy każdorazowo odbić transponder na czytniku przy drzwiach łączących obydwie strefy oraz na bramce prowadzącej do/z strefy saun.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu na karnecie skończą się środki na koncie basenowym i/lub saunowym, podczas rozliczenia zostanie naliczona opłata:
  przy pakiecie na 1 miesiąc (30 dni): 0,1167 zł za 1 min. pobytu na basenie i/lub 0,2167 zł za 1 min. pobytu w saunach;

  przy pakiecie na 3 miesiące (90 dni): 0,10 zł za 1 min. pobytu na basenie i/lub 0,1833 zł za 1 min. pobytu w saunach;

  Przy pakiecie na 6 miesięcy (180 dni): 0,0833 zł za 1 min. pobytu na basenie i/lub 0,15 zł za 1 min. pobytu w saunach.

 10. Rozliczeń można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
 11. W przypadku, jeżeli Klient, chce skorzystać z usługi nie objętej Karnetem, zobowiązany jest dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem ŚPW.
 12. Niewykorzystana wartość Karnetu nie podlega zwrotowi.
 13. Zakupiony towar i usługa po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 14. Klient ma możliwość połączenia na jednej karcie karnetu na basen i karnetu na saunę.
 15. W przypadku karnetu na basen lub karnetu łączonego basen + sauna czas naliczany jest w chwili przekroczenia bramki wejściowej obok kas. Czas naliczany obejmuje także pobyt w szatni. W przypadku karnetu na saunę czas naliczany jest w momencie zakupu biletu, przy czym przy każdym wejściu klient otrzymuje gratis 15 min na przebranie w szatni.
 16. Na karnecie łączonym założone są dwa oddzielne konta: Basen i Sauna, które można doładowywać różnymi pakietami określonymi w cenniku usług obowiązującym w ŚPW.
 17. Karnet łączony ma jeden okres ważności dla obydwu kont bez względu na wybranie różnych pakietów. Zawsze liczy się dłuższy okres ważności. Przykłady:
  1 maja klient kupił karnet Basen na 1 miesiąc (30 dni), a 15 maja dołączył konto Sauna na 3 miesiące (90 dni), czyli ważność całego karnetu przedłuża się do 13 sierpnia.

  1 maja klient kupił karnet Basen na 6 miesięcy (180 dni), a 15 maja dołączył konto Sauna na 1 miesiąc (30 dni), czyli ważność karnetu się nie zmienia i trwa do 28 października.

 18. Korzystanie z karnetu łączonego odbywa się w kolejności Basen – Sauna. Do saun należy wejść przez basen. Nie ma możliwości osobnego skorzystania z saun.
 19. Wejście na saunę odbywa się poprzez drogę wyznaczoną z hali basenowej. Aby przejść do saun każdy klient ma bezwzględny obowiązek odbić swój zegarek na czytniku przy drzwiach.
 20. Wejście na saunę przez bramkę powoduje zatrzymanie się czasu basenowego i rozpoczęcie pobierania środków z konta saunowego.
 21. Wyjście z sauny przez bramkę powoduje zatrzymanie się czasu saunowego i rozpoczęcie pobierania środków z konta basenowego.
 22. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania! W przypadku karnetu łączonego od dnia doładowania jednego z kont.

Zarząd OSiR Środa Śląska