Regulamin jacuzzi Średzkiego Parku Wodnego

 1. Jacuzzi jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy regulaminu obiektu oraz
  niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika i akceptacją
  wszystkich przepisów regulaminu.
 3. Osoby korzystające z jacuzzi czynią to na własną odpowiedzialność.
 4. Jacuzzi jest dostępne dla wszystkich użytkowników Parku Wodnego z zastrzeżeniem, że:
  Uczestnicy grup zorganizowanych mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie w obecności opiekuna.
  Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia, szczególnie z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi
  i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi z zachowaniem szczególnej ostrożności i po
  konsultacji ze swoim lekarzem.
  Dzieci do lat 12 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 5. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć
  całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 6. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 7. Wejście do wanny jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach.
 8. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 9. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 10. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8osób.
 11. Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone jedynie w pozycji siedzącej oraz przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
 12. Zalecany łączny pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut dziennie.
 13. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających własnemu
  bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających z jacuzzi i Parku Wodnego, a w szczególności:
  użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub
  w inny widoczny sposób,
  nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite
  lub obraźliwe;
  wskakiwania do wanny jacuzzi,
  wpychania osób do wanny jacuzzi,
  wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
  zanurzania głowy,
  wylewania wody z jacuzzi,
  siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
 14. Nadzór na przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Parku Wodnego. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi
  są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 16. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi,
  a także z terenu Parku Wodnego.
Życzymy miłego pobytu.
Zarząd OSiR Środa Śląska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Jacuzzi jest integralną częścią obiektu i obowiązują w nim przepisy regulaminu obiektu oraz
niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika iakceptacją
wszystkich przepisów regulaminu.

3. Osoby korzystające z jacuzzi czynią to na własną odpowiedzialność.

4. Jacuzzi jest dostępne dla wszystkich użytkowników Parku Wodnego
z zastrzeżeniem, że:

Uczestnicy grup zorganizowanych mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie
w obecności opiekuna.

Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia, szczególnie
z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi
i gastrycznymi powinny korzystać z jacuzzi z zachowaniem szczególnej ostrożności i po
konsultacji ze swoim lekarzem.

Dzieci do lat 12 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub
dorosłych opiekunów.

5. Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć
całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.

6. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

7. Wejście do wanny jacuzzi jest dozwolone tylko po schodkach.

8. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.

9. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.

10. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 8osób.

11. Korzystanie z jacuzzi jest dozwolone jedynie w pozycji siedzącej oraz przy załączonym masażu
wodnym i powietrznym.

12. Zalecany łączny pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut dziennie.

13. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji zagrażających własnemu
bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób korzystających
z jacuzzi i Parku Wodnego, a w szczególności:

użytkowania jacuzzi w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub
w inny widoczny sposób,

nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite
lub obraźliwe;

wskakiwania do wanny jacuzzi,

wpychania osób do wanny jacuzzi,

 

wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
zanurzania głowy,

wylewania wody z jacuzzi,

siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.

14. Nadzór na przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy
i pracownicy Parku Wodnego. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi
są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

15. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu
odpowiedzialność ponosi użytkownik.

16. Wszystkie osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z jacuzzi,
a także z terenu Parku Wodnego.

Życzymy miłego pobytu.

Zarząd OSiR Środa Śląska.