Regulamin cennika Średzkiego Parku Wodnego

 1. Rozliczanie pobytu w Średzkim Parku Wodnym odbywa się w oparciu o Cennik zatwierdzony przez Operatora Średzkiego Parku Wodnego w Środzie Śląskiej.
 2. Dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (ustawowo wolnych).
 3. Dni wolne sobota, niedziela, dni świąteczne (ustawowo wolne).
 4. Dzieci do lat 3 korzystają z obiektu bezpłatnie. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka opiekun ma obowiązek przedstawić kasjerce stosowny dokument potwierdzający wiek dziecka.
 5. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom od lat 3 i młodzieży szkolnej i akademickiej do lat 26, a także emerytom i rencistom powyżej 60 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym (przy zakupie tego biletu należy okazać odpowiedni dokument: legitymacja szkolna lub studencka, dowód osobisty, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja inwalidzka).
 6. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej, która wymaga stałej opieki drugiej osoby przysługuje darmowe wejście. W innych przypadkach opiekun ponosi opłatę w wysokości biletu ulgowego.
 7. Bilet normalny przysługuje osobom powyżej 18 roku życia oraz osobom powyżej 16 roku życia nie posiadającym przy zakupie biletu ważnego dokumentu uprawniającego do zakupu biletu ulgowego.
 8. Bilet rodzinny przysługuje grupie osób: maksymalnie 2 rodzicom lub opiekunom i minimum 1 dziecku w wieku od 3 do 18 lat (maksymalnie 4 dzieci). Cena biletu rodzinnego podana w Cenniku oznacza opłatę za pobyt w obiekcie dla jednej osoby z grupy rodzinnej.
 9. Bilet godzinowy oznacza zadeklarowany w momencie kupna biletu czas pobytu w płatnej strefie basenów lub saun. W przypadku biletów na basen lub biletów łączonych basen+sauna czas naliczany jest w chwili przekroczenia bramki wejściowej obok kas. Czas naliczany obejmuje także pobyt w szatni. W przypadku biletów na saunę czas naliczany jest w momencie zakupu biletu, przy czym klient otrzymuje gratis 15 min na przebranie w szatni.
 10. Bilet grupowy dopuszczony jest dla uczestników grupy liczącej nie mniej niż 10osób. Cena biletu grupowego podana w Cenniku oznacza opłatę za jednego uczestnika grupy. W przypadku grup dzieci na każdą rozpoczętą 10 uczestników jeden opiekun uprawniony jest do wejścia bezpłatnego. Pozostałe osoby pełniące rolę opiekunów uiszczają odpowiednią opłatę określoną dla wejść grupowych.
 11. W przypadku grup dzieci do zakupów usług dodatkowych uprawnieni są tylko opiekunowie grup. W przypadku grup dorosłych bez opiekuna zakupów może dokonywać każdy członek grupy.
 12. Przemieszczanie się między strefami:
  a) Osoby, które przechodzą z hali basenowej do saun, a nie opłaciły korzystania z saun przy wejściu, wnoszą za każdą rozpoczętą minutę opłatę określoną w cenniku. Czasu pobytu w saunie nie wlicza się do czasu pobytu na hali basenowej.

  b) Osoby, które przechodzą z saun do hali basenowej, a nie opłaciły korzystania z basenu przy wejściu, wnoszą za każdą rozpoczętą minutę opłatę określoną w cenniku. Czasu pobytu na basenie nie wlicza się do czasu pobytu w saunach.
 13. Aby uniknąć problemów z rozliczeniem, przemieszczając się między strefami należy każdorazowo odbić transponder na czytniku przy drzwiach łączących obydwie strefy oraz na bramce prowadzącej do/z strefy saun.
 14. Przekroczenie czasu po przekroczeniu wcześniej zadeklarowanego czasu pobytu w strefie płatnej (basen lub sauna), przy rozliczeniu w kasie obliczana jest dopłata wg podanej w Cenniku ceny jednej minuty. Nie zwraca się żadnych kwot w przypadku niewykorzystania zakupionego czasu.
 15. Zatrzymanie czasu następuje w momencie rozliczenia w kasie. W celu uniknięcia przekroczenia limitu czasowego każda osoba przebywająca w ŚPW powinna odpowiednio wcześnie zakończyć korzystanie z usług i udać się do kas.
 16. Odpłatność za usługi dodatkowe jest naliczana oddzielnie zgodnie z Cennikiem.
 17. Każdy użytkownik we własnym zakresie dba o transponder. W przypadku jego zniszczenia lub zagubienia naliczana jest kara w wysokości 70 złotych. Odnalezienie transpondera nie powoduje zwrotu zapłaconej kary.
 18. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się do godziny 20.00.
 19. Rozliczenie transpondera w kasie musi nastąpić przed godziną 21:00, w przeciwnym razie transponder zostanie uznany za zagubiony, a klient obciążony karą w wysokości 70 złotych.
 20. Nie przewiduje się ponownego wykorzystania biletu – niewykorzystany limit czasu przepada.
 21. W sytuacji, gdy użytkownik opuszcza teren ŚPW i w momencie rozliczania końcowego przy kasie kwestionuje zapłatę za usługę lub towar zapisany na transponderze twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, następuje sporządzenie materiału dowodowego. W przypadku udowodnienia zakupu czy korzystania z usługi, koszt sporządzenia takiego materiału (w wysokości 10zł) ponosi użytkownik odwiedzający ŚPW.
 22. Kierownictwo ŚPW może ograniczyć całkowicie bądź częściowo możliwość korzystania z obiektu ŚPW w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, czy nagłej sytuacji).

Zarząd OSiR Środa Śląska