Regulamin dotyczący obostrzeń w trakcie epidemii SARSCoV2.

 1. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, u których występują objawy ostrej infekcji,
  złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.

 2. Osoba, której stan zdrowia ulegnie pogorszeniu podczas korzystania z obiektu jest zobowiązana
  poinformować ratownika lub obsługę o dolegliwościach.

 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do:
  stałego utrzymywania odległości ok. 2 m od innych odwiedzających pływalnię na całym obszarze obiektu, nie tylko w samym basenie kąpielowym,

  zasłanianie ust i nosa łokciem w razie kaszlu lub kichania,

  obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając
  się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni,

  konieczności mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia (klamki, uchwyty szafek, kontaktu, krany itp.),

  innych istotnych zakazach lub obostrzeniach obowiązujących w danym obiekcie, które spowodowane stanem pandemii.

 4. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia.
 5. W strefie kas może przebywać tylko jedna osoba lub kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 6. W hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe o długości maksymalnie do połowy uda.
 7. Każdy użytkownik korzystający z basenów zobowiązany jest przed wejściem na jego teren do umycia całego ciała z użyciem mydła i szamponu oraz do dezynfekcji stóp w brodzikach oraz rąk płynem do dezynfekcji, który jest umieszczony przy wejściu na halę basenową.
 8. Przy korzystaniu z hali basenowej, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań oraz stosować się do poleceń obsługi.
 9. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.
 10. Gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego w małych nieckach oraz jacuzzi, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.
 11. Klient zobowiązany jest do ograniczenia czasowego pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 12. Nie przestrzeganie w/w. punktów może skutkować wyproszeniem klienta z obiektu przez ratownika pełniącego dyżur.

Z poważaniem,
Zarząd Spółki OSiR