Ogłoszenie

Badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok

Rada Nadzorcza Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022.

Szczegóły w załączonym pliku PDF.