Wznawiamy funkcjonowanie Średzkiego Parku Wodnego
Szanowni Państwo,

w związku ze zmieniającym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r.  
informujemy że, od dnia 19.10.2020r. wznawiamy funkcjonowanie Średzkiego Parku Wodnego dla poszczególnych grup:
  • uczniowie – w ramach zajęć w szkole;
  •  uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego;
  • zajęć sportowych – szkoły pływania (grupowe zajęcia nauki pływania).
Powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. informujemy że, basen jest  zamknięty do odwołania dla poszczególnych grup:
  • klienci indywidualni korzystający z kompleksu basenowego;
  • klienci indywidualni korzystający z saunarium;
  • klienci ze szkół pływania  uczęszczający na indywidualne nauki pływania z instruktorem.
 
Z poważaniem,
Zarząd Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Środzie Śląskiej
 
 
 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 października 2020r.
 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 i 1797) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
 
 2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).
 
 Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/sport/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie?fbclid=IwAR27NNSlTfvOl_7iG94L6tP6UeMqZUy2kr7810vAsGq8l-ifN8CcGu5MEeI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
2014 © Średzki Park Wodny | projekt i wykonanie neopixel.pl
Ilość wizyt: 2171