INFORMACJA o wszczęciu postępowania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

dotyczy: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Środzie Śląskiej – przebudowa trybuny na 500 miejsc wraz z zadaszeniem”

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cab066be-e648-4b63-9cbc-184488dbce6e


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
2014 © Średzki Park Wodny | projekt i wykonanie neopixel.pl
Ilość wizyt: 1913